ZP.240.67.2019

Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSiR w roku 2020.

Termin składania ofert do dnia 23.12.2019 do godziny 11:00.

13 grudnia 2019
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.67.2019 (PDF)
Załączniki: ZP.240.67.2020-1 (ZIP)

23 grudnia 2019
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.67.2019-2 (PDF)

8 stycznia 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.67.2020-3 (PDF)

14 stycznia 2020
Informacja o unieważnieniu części IV i V postępowania: ZP.240.67.2020-4 (PDF)

16 stycznia 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP240.67.2020-5 (PDF)

Share on FacebookShare on Google+