megafon

Podstawą zmian jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2020 r., które zarówno w strefach czerwonych jak i żółtych wprowadza zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness z wyłączeniem; basenów, siłowni, klubów i centrum fitness:

 1. działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
 2. przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 13, w brzmieniu nadanym projektowanym rozporządzeniem, oraz studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Kto może korzystać z basenów Atlantis, Chwiałka, Rataje?

 • Uczestnicy zajęć dla szkół podstawowych (nauka pływania klas 2-3),
 • uczniowie szkół z klasami sportowymi w ramach treningów i zajęć,
 • studenci w ramach zajęć,
 • uczestnicy szkółek pływackich (nauka i doskonalenie pływania) prowadzonych przez POSiR,
 • uczestnicy gimnastyki rehalibilatcyjnej i aqua aerobiku prowadzonego przez POSiR,
 • uczestnicy zorganizowanych zajęć sportowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne,
 • seniorzy w ramach zajęć aqua senior.

Niestety, zgodnie z przepisami z basenów korzystać nie mogą:

 • klienci indywidualni,
 • osoby w ramach tzw. biletu instruktorskiego.

Od wtorku 20 października 2020 zgodnie z powyższymi zasadami będą również funkcjonowały baseny sportowe na Termach Maltańskich.  

O wszelkich zmianach dotyczących obostrzeń i zasad korzystania z obiektów POSiR będziemy informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość i odpowiedzialne zachowania na pływalniach.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust, zachowaniu odstępu, konieczności dezynfekcji rąk i dokładnego umycia ciała pod natryskiem przed wejściem na basen.

O sposobie rozliczenia prowadzonych rzez POSiR zajęć pływackich, które w weekend 17-18 października nie odbyły się, poinformują uczestników instruktorzy / administracja pływalni.