Aktualności

Najświeższe informacje

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Piłka nożna

Wszelkie zmiany prosimy kierować na adres e-mail do 17.02.2020 r.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – piłka nożna

Lista zgłoszonych szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 6
 2. Szkoła Podstawowa nr 11
 3. Szkoła Podstawowa nr 21
 4. Szkoła Podstawowa nr 28
 5. Szkoła Podstawowa nr 34
 6. Szkoła Podstawowa nr 35
 7. Szkoła Podstawowa nr 42
 8. Szkoła Podstawowa nr 45
 9. Szkoła Podstawowa nr 47
 10. Szkoła Podstawowa nr 58
 11. Szkoła Podstawowa nr 60
 12. Szkoła Podstawowa nr 61
 13. Szkoła Podstawowa nr 62
 14. Szkoła Podstawowa nr 65
 15. Szkoła Podstawowa nr 66
 16. Szkoła Podstawowa nr 67
 17. Szkoła Podstawowa nr 93
 18. Zespół Szkół Salezjańskich
 19. Zespół Szkół nr 7
 20. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1
 21. Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium
 22. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

Karencja z powodu nieobecności w roku ubiegłym:

 1. Szkoła Podstawowa nr 14
 2. Szkoła Podstawowa nr 18
 3. Szkoła Podstawowa nr 19
 4. Szkoła Podstawowa nr 25
 5. Szkoła Podstawowa nr 27
 6. Szkoła Podstawowa nr 51
 7. Szkoła Podstawowa nr 54
 8. Szkoła Podstawowa nr 71
 9. Szkoła Podstawowa nr 78
 10. Szkoła Podstawowa nr 88
 11. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2
 12. Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi nr 1

Licealiada – piłka nożna

Lista zgłoszonych szkół:

 1. Liceum Ogólnokształcące nr 1
 2. Liceum Ogólnokształcące nr 2
 3. Liceum Ogólnokształcące nr 3
 4. Liceum Ogólnokształcące nr 4
 5. Liceum Ogólnokształcące nr 5
 6. Liceum Ogólnokształcące nr 6
 7. Liceum Ogólnokształcące nr 7
 8. Liceum Ogólnokształcące nr 8
 9. Liceum Ogólnokształcące nr 9
 10. Liceum Ogólnokształcące nr 12
 11. Liceum Ogólnokształcące nr 14
 12. Liceum Ogólnokształcące nr 17
 13. Liceum Ogólnokształcące nr 20
 14. Liceum Ogólnokształcące nr 33
 15. Liceum Ogólnokształcące nr 38
 16. Private High School Gaudium et Studium
 17. Publiczne Liceum Ogólnokształcące KSW
 18. Liceum Ogólnokształcących św. Marii Magdaleny
 19. Zespół Szkół Salezjańskich
 20. Technikum Energetyczne
 21. Zespół Szkół Komunikacji
 22. Zespół Szkół Samochodowych
 23. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2
 24. Zespół Szkól Przemysłu Spożywczego
 25. Zespół Szkół Ekonomicznych
 26. Zespół Szkół Handlowych
 27. Zespół Szkół Przyrodniczych
 28. Zespół Szkół Budownictwa nr 1
 29. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
 30. Zespół Szkół Zawodowych nr 1
 31. Zespół Szkół Zawodowych nr 6
 32. Zespół Szkół Mechanicznych

Karencja z powodu nieobecności w roku ubiegłym:

 1. Liceum Ogólnokształcące nr 11
 2. Liceum Ogólnokształcące nr 15
 3. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych