Plakat wydarzenia pod nazwą "Bieg na tak" na którym znajduje się data i godzina biegu oraz hasło "Sport nie wyklucza"

Szczególnym aspektem biegu jest połączenie aktywności sportowej, integracji, profilaktyki zdrowotnej oraz finansowego wsparcia działań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Więcej szczegółów na stronie organizatora:

https://www.natak.pl/o-biegu/aktualnosci/1126-xiii-bieg-na-tak-bieg-bez-barier-przed-nami.html