komunikat

Licytacja będzie miała miejsce w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ul. Spychalskiego 34 w piątek, 29 września 2023 r. o godz. 11.00. W licytacji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 1000 zł do 29 września 2023 roku do godziny 10:00 na numer konta podany w regulaminie licytacji.

Regulamin oraz wszelkie dokumenty niezbędne do udziału w licytacji zamieszczamy poniżej.

Pobierz: