Jako jednostka miejska dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców Poznania na najwyższym poziomie, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, by wizyty na pływalniach były dla Państwa bezpieczne i nie niosły za sobą żadnych zagrożeń.

Co bardzo istotne, chlor, który obecny jest w wodzie na pływalniach likwiduje wirusy, które, jak się wydaje, mogłyby przenosić się pomiędzy użytkownikami bezpośrednio poprzez wodę. Dzieje się tak, ponieważ posiada on silne właściwości dezynfekujące wykorzystywane w procesie uzdatniania wody. Jeszcze silniejszym działaniem dezynfekującym, które równocześnie stosowane jest na pływalniach POSiR, jest stosowanie ozonu, który jest 50 razy skuteczniejszy i 3000 razy szybszy w swoim uzdatnianiu wody do kąpieli niż chlor! Pozwala on na wysterylizowanie rur, którymi woda pływanie prosto do naszych niecek basenowych. Należy jednak pamiętać, że podczas przebywania w każdej przestrzeni publicznej "cząstki wirusa, które są wyksztuszane w drobinach wydzieliny dróg oddechowych przez osobę chorą podczas rozmowy, śmiechu, kaszlu, kichania rozpraszane są w jej otoczeniu na odległość ok. 2m i mogą następnie zostać zainhalowane przez znajdujące się w pobliżu osoby zdrowe" [dr n. med. Grzegorz Juszczyk - Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny].

Dodatkowo na obu letnich pływalniach tj. Pływalni Letniej Chwiałka oraz Pływalni w Parku Kasprowicza, a w przyszłości również innych obiektach obsługa basenów zachowuje wszelkie wymagane środki ostrożności nosząc maseczki, a na terenie dostępne są płyny antybakteryjne. W obu miejscach przebywania użytkowników zastosowane zostały ograniczenia dotyczące liczby osób mogących przebywać jednocześnie w niecce basenowej jak i na terenie otaczającym. Szatnie i inne wspólne przestrzenie są regularnie dezynfekowane, jednak zaleca się mycie całego ciała przed i po skorzystaniu z basenów, częste mycie rąk a także rozwagę dotyczącą dystansu społecznego.

"Baseny to przestrzeń publiczna - podobnie jak szkoły, przedszkola, urzędy i uniwersytety. Różnią się one od tych instytucji wodą do pływania i kąpieli. Wszystkie dostępne badania wskazują na to, że wirusy są z pewnością zabijane przez chlor. Oznacza to, że nie ma też większego ryzyka zarażenia na basenach niż w innych obiektach. Obowiązuje tutaj oświadczenie Federalnej Agencji Ochrony Środowiska z dnia 12 marca 2020 r. [„Plan pandemiczny DGfdB dla basenów“ – część 1: Zamknięcie – tryb gotowości, 2020].

Zachęcamy wszystkie chętne osoby do korzystania z naszych zdezynfekowanych i utrzymanych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa pływalni. Cieszmy się latem w najprzyjemniejszych okolicznościach na terenach POSiR, jednak jak zawsze - bądźmy odpowiedzialni.