Hotel Camping Malta - recepcja

Na podstawie wcześniejszych wytycznych ograniczona została również działalność Restauracji Rycerskiej na Malcie, która wydaje posiłki jedynie na wynos. Ograniczenia te nie dotyczą gości Hotelu Camping Malta, przy którym działa restauracja.

Restauracja Rycerska z zewntrz (fot. A Ciereszko)