Aktualności

Najświeższe informacje

Węzeł cieplny

Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację prac projektowych polegających na opracowaniu koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz niezbędnej dokumentacji, takiej jak projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego.

W ramach tego zadania powstanie projekt hali szermierczej o powierzchni 600 m kw. i wysokości 5-6 metrów mieszczącej dwanaście plansz. Przewidziano również obiekty dla tenisistów – powstaną cztery korty, w tym jeden zadaszony. Uzupełnieniem będą szatnie i zaplecze socjalne.

Projektant będzie również odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji potrzebnej do rozbudowy obiektów sportowych. Obejmie ona główne boisko sportowe z szatniami i zapleczem biurowo-socjalnym, a także trybuną na 4,5 tys. miejsc z opcją rozbudowy do 6 tysięcy miejsc. Ponadto przewiduje się zaprojektowanie modernizacji dwóch istniejących pełnowymiarowych boisk treningowych – jednego z naturalną nawierzchnią, a drugiego ze sztuczną trawą i zadaszeniem membranowym. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za pozyskanie pozytywnej opinii Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie spełnienia wymagań dla klubów ekstraklasy.

W warunkach przetargowych podkreślona została potrzeba zastosowania rozwiązań ekologicznych, dlatego projekt powinien uwzględniać zastosowanie m.in. instalacji fotowoltaicznej i innych odnawialnych źródeł energii. Przewidziano wykonanie zbiorników retencyjnych wraz z instalacją podlewania boisk przy założeniu, że uda się zebrać maksymalną ilość wód opadowych. Elewacja przyszłych budynków ma być pokryta bluszczem lub mchem, na terenie kompleksu znajdzie się m.in. miejsce na ule dla pszczół.

Baza sportowa ma być przyjazna osobom z niepełnosprawnościami, dlatego będą tam windy, podjazdy, platformy na widowni czy uprzywilejowane miejsca parkingowe, ale też np. dotykowa makieta dla osób z dysfunkcją wzroku.

Z założenia kompleks sportowy ma być otwarty dla mieszkańców nie tylko przy okazji imprez sportowych, dlatego projekt powinien też przewidzieć możliwość organizowania np. kina letniego. Planowane są także parkingi dla rowerów i hulajnóg oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Podmioty zainteresowane realizacją prac projektowych mają czas na składanie swoich ofert do 2 czerwca. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał na przygotowanie projektów, kosztorysów i wszelkiej niezbędnej dokumentacji 300 dni od podpisania umowy.

Obecnie przy ul. Droga Dębińska trwa budowa węzła cieplnego, którego zadaniem będzie podgrzewanie murawy boiska piłkarskiego. Powinien być on gotowy jesienią.

Dzięki budowie węzła cieplnego służącego do podgrzewania murawy, boisko Warty Poznań będzie mogło spełnić jeden z najważniejszych wymogów licencyjnych PZPN dla obiektów, na których mecze rozgrywają kluby w najwyższych rozgrywkach piłkarskich w Polsce. Przy boisku powstaje wolnostojący, jednokondygnacyjny budynek węzła, w którym zamontowane zostaną urządzenia techniczne podłączone do sieci ciepłowniczej, wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej oraz do instalacji służącej podgrzewaniu murawy. Postęp prac jest już widoczny, bo wykonane są wykopy i fundamenty, stanęły też ściany nowego budynku. Wykonawca przeprowadził część robót związanych z przyłączami do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Węzeł cieplny
Węzeł cieplny
Węzeł cieplny
Węzeł cieplny
Węzeł cieplny
Węzeł cieplny

Materiał i zdjęcia: Poznańskie Inwestycje Miejskie