Aktualności

Najświeższe informacje

Szlaban przy wjeździe na parking

Przy wjeździe na teren parkingu pływalni krytej został zamontowany szlaban. Kierowcy przed wjazdem na Chwiałkę będą pobierali bilet, a opłata za parkowanie będzie dokonywana w automacie umieszczonym przy wejściu do budynku pływalni. Pierwsze dwie godziny parkowania są bezpłatne, za każdą kolejną godzinę zapłacimy 4 złote.

Równolegle z wprowadzeniem systemu parkingowego Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji uporządkowały sposób parkowania w otoczeniu obiektów na Chwiałce. Zamontowano barierki uniemożliwiające parkowanie na trawnikach i terenach zielonych oraz wytyczono ciągi komunikacyjne dla pieszych.

– Wprowadzenie systemu ma zagwarantować miejsca parkingowe naszym klientom – mówi dyrektor POSiR Łukasz Miadziołko. – Chcemy uniknąć sytuacji, w której kierowcy pozostawiający samochód na cały dzień zabierają miejsca osobom korzystającym z obiektów sportowych.

Parking przy Chwiałce pomieści 90 samochodów osobowych. Przewidziano również 3 dodatkowe miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz parking dla autokarów. System parkingowy będzie działał 24 godziny na dobę.

System parkingowy - szlaban przy wjedzie na parking
System parkingowy - automat do opłat