komunikat

Decyzję o zamknięciu kąpieliska wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie badania próbki wody, w której przekroczony został parametr mikrobiologiczny enterokoki. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie kąpieliska i respektowanie zakazu.

Drugie z kąpielisk nad Jeziorem Kierskim – Kąpielisko Kiekrz przy ul. Ks. E. Nawrota działa bez zmian. Przypominamy również, że od środy można się kąpać nad Rusałką. Na kąpielisku zlokalizowanym nad tym zbiornikiem przestał obowiązywać zakaz kąpieli po ustąpieniu zjawiska zakwitu sinic.