boisko do koszykówki

W ramach planowanych prac wymieniona zostanie nawierzchnia boiska, zamontowane zostaną nowe słupki i siatka do koszykówki, nowe tablice i obręcze do koszykówki, a także ogrodzenie boiska. Planowany termin oddania obiektu do użytku to przełom lipca i sierpnia.