Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

15-letnia dzierżawa nieruchomości znajdujących się w Poznaniu przy ul. Golęcińskiej 7, na których zlokalizowany jest Ośrodek Wypoczynkowy Rusałka.

Termin składania dokumentów: 05.03.2013 r., godz. 12:00

Treść ogłoszenia:


ogłoszenie (PDF 47.81 Kb)


Załączniki:


formularz oferty
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
opis nieruchomości (PDF 68.41 Kb)
oświadczenie nr 5 (PDF 121.96 Kb)
specyfikacja warunków przetargu (PDF 112.18 Kb)
wykaz środków trwałych (PDF 65.74 Kb)
wzór umowy (PDF 89.64 Kb)
rysunek planu otoczenie Jeziora RusałkaInformacja o wyborze


wtorek, 05.02.2013 r.


Treść informacji:


Przetarg nr DD. 2222.1.2013 na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w Poznaniu, ul. Golęcińska 7 nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. W wyznaczonym terminie tj. do 5.03.2013 r. do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.