Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

Wykaz informacyjny nr 2/2017 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na terenie Miasta Poznania (urządzenia telefonii komórkowej ul. Chojnicka 35).

Treść ogłoszenia: DGN.074.24.2017