Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przy ul. Jarochowskiego 5-5A tzw. Pływalnia Letnia w Parku im. Jana Kasprowicza.

Treść ogłoszenia:
DGN.1.2220.13.2.2016