Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

Konkurs na najem nieruchomości na terenie O/W Krzyżowniki na cel: działalność gastronomiczna.

10 kwietnia 2019
Ogłoszenie: DGN.204.22.2019 (PDF)