Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

20 - letnia dzierżawa nieruchomości znajdujących się w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej 15, na których zlokalizowany jest Camping Strzeszynek

Termin składania dokumentów: do 27 września 2013 r. do godz. 12:00

Treść ogłoszenia:
ogłoszenie

Załączniki:
formularz ofertowy
opis nieruchomości
umowa przetarg
mpzp
specyfikacja warunków przetarguśrodki trwałe
oświadczenie o spełnianiu warunków


Informacja o rozstrzygnięciu:

Informuję, iż w „przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej 15, zabudowanej obiektem pn. Camping nr 111 Strzeszynek o łącznej powierzchni 44 789m2", w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg nie został rozstrzygnięty.