Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

3-letnia dzierżawa pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, z przeznaczeniem na SPA.

Termin składania dokumentów: 03.04.2013 r., godz. 12:00

Treść ogłoszenia:


ogłoszenie

Załączniki:

formularz oferty SPA
oświadeczenie SPA
opis SPA
umowa dzierżawy SPA
specyfikacja warunków przetargu SPA


 


Informacja o wyborze:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ogłosiły w dniu 01.03.2013r. przetarg nieograniczony pisemny na 3 letnią dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, z przeznaczeniem na SPA. W wyznaczonym terminie tj. do 03 kwietnia 2013r. do godz. 12.00 wpłynęła jedna ważna oferta. Złożyła ją Gabriela Kwiecińska prowadząca działalność pn. "VISTARIA", z którą została podpisana umowa.