Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

Wynajem lokalu z przeznaczeniem na biura przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu

Termin składania dokumentów: 17.07.2013 r., godz. 12:00

Załączniki:


opis przedmiotu najmu
specyfikacja warunków przetargu
formularz oferty
umowa najmu
oświadczenie

 


Informacje o rozstrzygnięciu

 

Przetarg nr RM.2.2220.5.2013 na wynajem lokalu z przeznaczeniem na
biura przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu nie został rozstrzygnięty z powodu
braku ofert. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 17.07.2013r do godz.
12.00 nie wpłynęła żadna oferta.