Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

Zamknięty konkurs na wyłonienie, na okres 10 lat, dzierżawcy nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. ks. Edwarda Nawrota 14, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 511,21 m2, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Kiekrz, arkusz mapy 10 i 12, działki nr 546/1, 544/23, 537/20, o łącznej powierzchni 3,4416 ha.

22 marca 2021
Ogłoszenie: nieruchomosc-konkurs (PDF)
Regulamin: regulamin-konkursu (PDF)

1 kwietnia 2021
Rozstrzygnięcie konkursu: nieruchomosc-rozstrzygniecie (PDF)