ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie usługi serwisu centrali wentylacji i klimatyzacji na pływalni Atlantis.

31 marca 2021
Zapytanie ofertowe: AT.310.40.2021 (PDF)