ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie usługi serwisu central wentylacji i klimatyzacji w oddziale Atlantis.


8 lutego 2022
Zapytanie ofertowe: AT.310.40.2022 (PDF)

24 lutego 2022
Rozstrzygnięcie zapytania: AT.310.40.2022-1 (PDF)