ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup 2 sztuk sondy pomiarowej wolnego chloru CLE 3.1 – CAN-10.

17 lutego 2021
Zapytanie ofertowe: AT.310.59.2021 (PDF)

5 marca 2021
Informacja o udzieleniu zamówienia: AT.310.59.2021-1 (PDF)