ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup traktora ogrodowego z funkcją odśnieżarki na potrzeby Oddziału Chwiałka.


22 kwietnia 2022
Zapytanie ofertowe: CH.220.03.2022 (PDF)

17 maja 2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: CH.220.03.2022-1 (PDF)