ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup i dostarczenie kompletu osłon na potrzeby HALI C

12 maja 2022
Zapytanie ofertowe: CH.220.04.2022 (PDF)

13 czerwca 2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: CH.220.04.2022-1 (PDF)