ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Utrzymanie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego toalet na terenie kąpielisk miejskich

12 maja 2022
Zapytanie ofertowe: DGN.201.13.2022 (PDF)
Załącznik nr 1: DGN.201.13.2022-1 (PDF)
Załącznik nr 2: DGN.201.13.2022-2 (PDF)

19 maja 2022
Rozstrzygnięcie zapytania: DGN.201.13.2022-3 (PDF)

25 maja 2022
Unieważnienie postępowania: DGN.201.13.2022-4 (PDF)