ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie przeglądu membrany dachowej na Stadionie Miejskim w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17.

18 lipca 2022
Zapytanie ofertowe: DGN.201.27.2022 (PDF)
Załączniki: DGN.201.27.2022-1 (ZIP)

29 lipca 2022
Wyniki zapytania ofertowego: DGN.201.27.2022-2 (PDF)