ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie napraw uszkodzonej izolacji systemu wentylacyjnego - kanałów wentylacyjnych (około 150 m²) na Stadionie Miejskim w Poznaniu, ul. Bułgarska 17.

9 marca 2021
Zapytanie ofertowe: DGN.203.5.2021 (PDF)
Załączniki: DGN.203.5.2021-1 (ZIP)

23 marca 2021
Rozstrzygnięcie zapytania: DGN.203.5.2021-2 (PDF)