ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Świadczenie usług w zakresie utrzymywania prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego ogólnodostępnych toalet na terenie kąpielisk miejskich w Poznaniu.

19 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: DGN.208.2.2021 (PDF)

26 kwietnia 2021
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: DGN.208.2.2021-1 (PDF)