ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup dwóch łodzi wiosłowych ratowniczych.


18 października 2022
Zapytanie ofertowe: DGN.208.34.2022 (PDF)

8 listopada 2022
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: DGN.208.34.2022-1 (PDF)