ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup wózków (amfibii) dla osób z niepełnosprawnościami, w liczbie 2 sztuk.


13 kwietnia 2022
Zapytanie ofertowe: DGN.208.6.2022 (PDF)
Załącznik: DGN.208.6.2022-1 (PDF)

25 kwietnia 2022
Ponowne zapytanie ofertowe: DGN.208.6.2022-2 (PDF)
Załącznik: DGN.208.6.2022-3 (PDF)

4 maja 2022
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: DGN.208.6.2022-4 (PDF)