ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa piasku w ilości 150 ton.


22 kwietnia 2022
Zapytanie ofertowe: DGN.208.8.2022 (PDF)
Załączniki: DGN.208.8.2022-1 (ZIP)

29 kwietnia 2022
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: DGN.208.8.2022-2 (PDF)