ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Remont obiektu świetlicowego wraz z terenem zewnętrznym wokół ww. budynku, znajdującego się na terenie Campingu Strzeszynek.

28 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: DGN.220.2.2021 (PDF)
Załącznik: DGN.220.2.2021-1 (PDF)

7 maja 2021
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: DGN.220.2.2021-2 (PDF)