ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Monitoring mediów na potrzeby POSiR w roku 2021.

9 lutego 2021
Zapytanie ofertowe: DI.310.1.2021 (PDF)
Załączniki: DI.310.1.2021-1 (ZIP)

12 lutego 2021
Odpowiedź na pytanie: DI.310.1.2021-2 (PDF)