ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Druki dla POSiR. Druk numerów startowych.

Termin zgłoszeń: 29.01.2021 do godz. 14:00

Wykonawca może złożyć ofertę na obie części lub tylko na jedną z nich.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Sobczyk, , tel. 835 79 17, 505 126 942

18 stycznia 2021

Część 1 (Druki dla POSiR):
Zapytanie ofertowe: DI.310.2.2021.A (PDF)
Załączniki: DI.310.2.2021.A-1 (ZIP)

Część 2 (Druk numerów startowych):
Zapytanie ofertowe: DI.310.2.2021.B (PDF)
Załączniki: DI.310.2.2021.B-1 (ZIP)

11 lutego 2021
Rozstrzygnięcie zapytania: DI.310.2.2021.AB-2 (PDF)