ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Druki na potrzeby POSiR.

Nr sprawy: DI.310.2.2022, DI.441.1.5.2022, DI.441.2.5.2022, DI.441.3.4.2022, DI.441.4.5.2021, DI.441.5.7.2022, DI.441.6.1.2022, MA.310.66.2022, GO.310.1.2022, CH.310.54.2022, AT.310.30.2022, RA.310.34.2022, WI.310.16.2022, ZS.310.33.2022, MOS.310.26.2022, KA.310.30.2022B, KA.310.37.2022. Pływ. Let.

Termin zgłoszeń: 28.01.2022 do godz. 14:00.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Sobczyk, , tel. 61 835 79 17, 505 126 942

19 stycznia 2022
Zapytanie ofertowe: DI.310.2.2022 (PDF)
Załącznik: DI.310.2.2022-1 (ZIP)

24 lutego 2022
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: DI.310.2.2022-2 (PDF)