ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zabezpieczenie okolic startu i mety oraz trasy 13. PKO Poznań Półmaratonu.

Termin zgłoszeń: 07.09.2021 do godz. 12:00.

Oferty prosimy składać na e-mail: ,

Tel.: 61 835 79 17

30 sierpnia 2021
Zapytanie ofertowe: DI.441.1.3.2021 (PDF)

13 września 2021
Wyniki zapytania ofertowego: DI.441.1.3.2021-1 (PDF)