ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa owoców na potrzeby 13.PKO Poznań Półmaratonu.

26 sierpnia 2021
Zapytanie ofertowe: DI.441.1.36.2021 (PDF)

10 grudnia 2021
Zaprzestano procedowania z uwagi na brak ofert