ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wynajem, transport, montaż, demontaż oraz obsługa telebimów na potrzeby organizacji dwóch imprez sportowych.

Termin składania ofert do 12.03.2021 r. do godz. 14:00.

5 marca 2021
Zapytanie ofertowe: DI.441.3.7.2021 (PDF)

8 kwietnia 2021
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: DI.441.3.7.2021-1 (PDF)