ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych.

25 stycznia 2021
Zapytanie ofertowe: DO.310.14.2021 (PDF)
Załączniki: DO.310.14.2021-1 (ZIP)

2 lutego 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: DO.310.14.2021-2 (PDF)