ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

17 lutego 2021
Zapytanie ofertowe: DO.310.19.2021 (PDF)
Załączniki: DO.310.19.2021-1 (ZIP)

18 lutego 2021
Uzupełnienie zapytania ofertowego: DO.310.19.2021-2 (PDF)

23 lutego 2021
Informacja o wyborze oferty: DO.310.19.2021-3 (PDF)