ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych.


3 marca 2022
Zapytanie ofertowe: DO.310.2.2022 (PDF)
Załączniki: DO.310.2.2022-1 (ZIP)

14 marca 2022
Informacja o wyborze oferty: DO.310.2.2022-2 (PDF)