ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.


28 listopada 2022
Zapytanie ofertowe: DO.310.37.2022 (PDF)
Załączniki: DO.310.37.2022-1 (ZIP)

30 listopada 2022
Wyjaśnienia: DO.310.37.2022-2 (PDF)

5 grudnia 2022
Informacja o wyborze oferty: DO.310.37.2022-3 (PDF)