ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla "Budynku świetlicy sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu".


4 listopada 2022
Zapytanie ofertowe: DT.220.6.2022 (PDF)
Załączniki: DT.220.6.2022-1 (ZIP)

14 listopada 2022
Informacja o wyborze oferty: DT.220.6.2022-2 (PDF)