ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas trwania inwestycji "Wykonanie rozbiórki ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia zewnętrznego stadionu głównego, modernizacja ogrodzenia wewnętrznego stadionu głównego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, na Stadionie Lekkoatletycznym, ul. Warmińska 1, 60-628 Poznań".

5 marca 2021
Zapytanie ofertowe: DT.220.7.10.2021 (PDF)
Załącznik: DT.220.7.10.2021-1 (PDF)