ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas trwania inwestycji "Wykonanie utwardzenia terenu w miejscu po domkach ciechanowskich na terenie Stadionu Lekkoatletycznego, Poznań, ul. Warmińska 1".

1 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: DT.220.7.14.2021 (PDF)
Załącznik: DT.220.7.14.2021-1 (PDF)