ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas trwania inwestycji "Wykonanie treningowej rzutni oszczepem, treningowego rozbiegu do skoku o tyczce na terenie Stadionu Lekkoatletycznego, Poznań, ul. Warmińska 1".

9 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: DT.220.7.15.2021 (PDF)
Umowa: DT.220.7.15.2021-1 (PDF)