ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - Wyburzenie i rozbiórka tablicy wyników przy stadionie lekkoatletycznym na Golęcinie

25 lutego 2021
Zapytanie ofertowe: DT.220.7.9.2021 (PDF)
Załącznik: DT.220.7.9.2021-1 (PDF)