ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Monitoring, przegląd, konserwacja i naprawa systemów p.poż zainstalowanych w budynku administracyjno hotelowym oddziału Golęcin, Poznań, ul. Warmińska 1.


5 stycznia 2021
Zapytanie ofertowe: GO.240.1.2021 (PDF)
Załączniki: GO.240.1.2021-1 (ZIP)

28 stycznia 2021
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: GO.240.1.2021-2 (PDF)