ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup i dostawa bramek do piłki nożnej z przeciwwagą i czterema kółkami transportowymi.


29 września 2022
Zapytanie ofertowe: GO.240.11.2022 (PDF)
Załączniki: GO.240.11.2022-1 (ZIP)

10 października 2022
Informacja o wyborze oferty: GO.240.11.2022-2 (PDF)