ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie rozbiegu do skoku o tyczce na hali sportowej w Kiekrzu oraz dostarczenie wykładziny MONDO.

30 września 2020
Zapytanie ofertowe: GO.240.12.2020 (PDF)
Załącznik nr 1: GO.240.12.2020-1 (PDF)

2 października 2020
Przedłużenie terminu składania ofert: GO.240.12.2020-2 (PDF)

20 listopada 2020
Informacja o wyborze: GO.240.12.2020-3 (PDF)